De boerderijBoerderij

De boerderij dateert uit 1912. Het was een zgn. één paardsboerderij, de boer had enkele koeien en een paard. Om rond te komen moest hij wat bijverdienen, veelal met werkzaamheden in de vervening, bosaanleg enz.
In 1962 vindt de eerste grote verbouwing plaats, de achtergevel wordt vernieuwd en het pand wordt ingekort.
In 1984 wordt de voorgevel aangepakt. Er komt een berging, een douche en toilet, de balklagen worden vernieuwd, het huis wordt geïsoleerd en het rietendak wordt vervangen door een pannendak. Ook wordt in die periode de ruimte voor het appartement gerealiseerd.
In 2016 vindt de laatste (interne) verbouwing plaats.