Over Eext, gemeente A-en-Hunze

'Eext' is afgeleid van 'eke', wat 'eik' betekent.

Al omstreeks 944 was Eext een relatief omvangrijke nederzetting. Er waren toen al 19 erven aanwezig. Halverwege de zeventiende eeuw stonden er in Eext 30 boerderijen en huisden er ca. 250 mensen.

In de eerste helft van de vorige eeuw vond er een sterke bevolkingsaanwas plaats. In 1843 telde Eext 450 inwoners. De groei was gerelateerd aan de investering van het grondgebruik in het Hunzedal, tussen Hondsrug en Hunze. Veel woeste gronden werden in die tijd ontgonnen. Nu heeft Eext ca. 1450 inwoners.

Een opvallend aspect in het Eexter dorpsbeeld is een aantal duidelijk herkenbare, veelal met zware eiken begroeide brinken. De brinken waren het gezamenlijk eigendom van de boeren die het hout gebruikten voor de bouw of verbouw van hun boerderijen en schuren. Het was de plaats waar men bijeen kwam voor vergaderingen, het verzamelen van vee en het houden van markten. Kortom de brinken vervulden een belangrijke (sociale) functie in de samenleving. De meeste dorpen hebben 1 brink, Zuidlaren heeft er 10 en Eext heeft 7 brinken. Dit vinden we weer terug in de Eexter vlag, de 7 ossen op de vlag staan voor de 7 brinken. De ossen staan voor de bijnaam Eexterossen voor de inwoners van deze plaats

Voor meer informatie over Eext kunt u kijken op www.eextinfo.nl.